Ekologisk mjölk – ett nyttigare alternativ

Ekologisk mjölk - ett nyttigare alternativ

Vi alla vet att mjölk i sig är nyttigt, men något som är ännu nyttigare är ekologisk mjölk. Det är viktigt att tänka på att ekologisk mjölk kostar lite mer även om det är ett nyttigare alternativ kan det behöva göras vissa uppoffringar ekonomiskt om man dricker mycket mjölk.

Det är inte bara hälsofördelar för människorna när som gäller när det kommer till ekologisk mjölk. Även djuren har det betydligt bättre. Redan från födsel får kalvarna ha det bättre. En kalv som föds från en ko i ett ekologiskt jordbruk får dia råmjölken längre än sina konventionella kompisar.

Ekologiskt foder till djuren

Ekologiskt foder till djuren

Ekologiskt foder till djuren

Korna inom det ekologiska jordbruket behöver äta foder som är ekologiskt odlat. Det innebär att de äter mer naturligt foder och de utsätts för mindre bekämpningsmedel och konstgjord gödsel. Självklart påverkar det den mjölk som de producerar på ett positivt sätt. En annan sak som gäller när det är ekologiskt är att korna äter mer grovfoder vilket är mer naturligt för deras magar. Det här gör att korna tillåts att leva ett mer naturligt liv på flera plan. De kor som idag används som mjölkkor är de raser som producerar mycket mjölk. En modern ko idag kan producera upp till och med 10 000 liter per år. En ekologisk ko producerar något mindre, men kommer upp i 8 000 liter. Det här är en av anledningarna till att den ekologiska mjölken får ett något högre pris. När en mjölkko mjölkas regelbundet kräver den foder som innehåller mycket energi och protein eftersom det går att liknas vid en högpresterande idrottare. Varje dag ska kon leverera fler liter mjölk för att vara produktiv. Det här är en av anledningarna till att mjölkkor inte klarar av att bara äta grovfoder utan behöver tillskott i form av kraftfoder. För bönderna gäller det att hålla en bra balans mellan kraftfoder och grovfoder. Korna kan få hälsoproblem om de utfodras med för mycket kraftfoder i förhållande till grovfoder. De ekologiska bönderna försöker i större utsträckning att fodra med mer grovfoder.

Mindre bekämpningsmedel i fodret

När det kommer till konventionella gårdar ser vi även att foder importeras från andra länder. Ett vanligt fodermedel är sojabönor. De odlas i Brasilien och fraktas därifrån till Sverige vilket även har en stor påverkan på vårat klimat. Odlingen av sojabönor sker även med mycket bekämpningsmedel som är kemiska vilket vi genom att korna utfodras med det får i oss senare genom mjölken. Soja som har utsatts för kemikalier av den här typen får inte användas inom det ekologiska jordbruket. Det finns soja som är odlad och får användas, men kostnaden för den här sojan brukar bli alltför hög för att kunna användas som foder. Det finns många restriktioner och regler för ekologiska gårdar. Mycket gäller foder till djuren. En av dem är att hälften av det foder som djuren utfodras med ska komma från egen skörd. Det betyder att bönderna ofta har bra koll på vad det är korna utfodras med. För oss köpare betyder det att vi kan vara säkra på att de mejeriprodukter vi köper som är märkta ekologiskt är säkra för oss att äta eller dricka.