Livet för ekologiska kor

Livet för ekologiska kor

Det första steget för att kunna börja producera mjölk för en mjölkko är att få en kalv. För att kon ska kunna producera mjölk varje år krävs att kon får en kalv varje år.

När kalven föds är det skillnad om det är ett ekologiskt eller konventionellt jordbruk. Korna i ett ekologiskt jordbruk får föda kalven i en box där de är separerade från de andra korna och får kon och kalven får även spendera den första tiden tillsammans. För kalven är den första tiden viktig eftersom de får råmjölken från kon. När kalven diar råmjölken får den ett starkare immunförsvar vilket gör att den kommer att klara sig bättre utan antibiotika. Kalvarna får under 12 veckor fortsätta dia genom att den får tillgång till riktig komjölk via en konstgjord spene eller genom en amko. Komjölken gör att de växer fortare och blir starkare och friskare. Det här är det kalvar som föds i det ekologiska jordbruket. För de kalvar som föds i ett konventionellt jordbruk kan de se annorlunda ut. De kan stå i boxar ensamma och istället för komjölk kan de få en mjölk som är gjord på pulver.

Betessläpp om vårarna

Betessläpp om vårarna

Betessläpp om vårarna

Kor trivs bäst när de får gå ute om somrarna. De senaste åren har det blivit väldigt populärt att besöka kosläpp runt om i Sverige. När korna släpps ut ur ladugården på våren efter att ha stått inne en hel vinter är de väldigt glada. De springer och bockar och leker. Det här visar hur viktigt det är för korna att vistas utomhus. När korna vistas utomhus får de också motion på ett helt annat sätt. Ofta kan det vara en bra bit för korna att gå mellan platsen de betar på och där de ska mjölkas. En annan viktig del när det kommer till det ekologiska jordbruket är att korna under sommarhalvåret till största del ska kunna fodras genom att de betar. Det gäller både ungdjuren och mjölkkorna. Det ger djuren ett mer naturligt liv när de går ute tillsammans än står inne i en ladugård. För landskapet har det också fördelar genom att djuren håller det öppet. Om djuren inte skulle beta skulle det snabbt växa igen. För att tillgodose djurens behov av bete krävs det ofta mer mark för en ekologisk går än en som är konventionell.

Hur ekologiska kor lever i ladugården

De ekologiska djuren lever ute en större del av året än de som är i ett konventionellt jordbruk. Den sämsta perioden på året är de ändå inomhus när det är både blött och kallt ute. Det finns krav på hur miljön inomhus ska vara för djuren. För att de ska må bra har det ställts krav på att ladugården ska vara ren och det ska vara mycket ljus. Ventilationen är också viktig och det ska vara dragfritt för korna. Tanken är också att ladugården ska fungera för att djuren ska kunna ha ett så naturligt liv som möjligt. Korna ska ha tillgång till en ren och torr bädd, ofta består den av halm. Korna ska ryktas och klövarna ska få vård. Tanken är att ekologiska kor efterhand ska kunna få möjlighet att gå ut året om, men det är inte möjligt för alla gårdar idag. Kostnaden för att bygga om är stor och många gårdar har de ekonomiska tillgångarna idag. Lösningen har blivit att bönderna försöker släppa ut djuren i den mån de har möjlighet.