Mjölk del 3

Mjölk del 3

Så var det dags för nästa del i vår serie om mejeriprodukter och för den som hängt med från starten vet att vi delat med oss lite grann om bland annat mjölksocker och mjölkproteiner och eftersom vi skriver om hälsoeffekter vill jag betona att dom åsikter och fakta som delas här inte kan liknas som råd från en doktor, istället är det just information som erbjuder en möjlighet att få mer kunskap om dessa produkter och vilka fördelar och nackdelar dom för med sig för vår kropp.

Fortsättning om A1 och A2 mjölk

i den förra delen skrev jag om aminosyrorna histidin och prolin och skillnaden mellan dessa två är att A1 med histidin bildar en kedja vid namn BCM7 löst intill sig medan A2 med prolin bildar samma kedja hårdare och därför tros det att denna BCM7 finns mer i mage och tarmar efter konsumtion av A1 mjölk, den självklara frågan från mig och kanske även från er, vad gör detta med min kropp? Det finns inte tillräckligt mycket forskning för att med säkerhet säga att det finns en ökad risk för inflammatoriska processer som åderförkalkning, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 1 samt en ökad aktivering av hjärnans belöningssystem. BCM7 står för beta-casomorfin och binder till opiod-receptorer i belöningssystemet precis som socker och andra belöningsämnen vilket innebär att Kasein kan trigga sötsuget och det är vedertaget att många som är beroende av socker inte mår bra av mat som har mjölkproteiner i sig. För den som till exempel har en läckande tarm ökar dom negativa effekterna av BCM7 då det när blodomloppet och ger en inflammatorisk reaktion och känsligheten för mjölkprotein beror i hög grad på om man har en läckande tarm men också hur mag-tarmhälsan är i övrigt.

Fortsättning om A1 och A2 mjölk

Fortsättning om A1 och A2 mjölk

Då det finns mest observationsstudier om effekterna så är stödet ganska svagt i den vetenskapliga litteraturen men flera av dessa studier visar ett statiskt samband mellan beta-kasein A1 och diabetes typ 1 och hjärt-kärlsjukdomar men effekterna av BMC7 visste man om redan på 1980 talet då man klart kunde påvisa att det är en kraftig opioid samt man vet att mängden BCM7 ökar i blodet för personer med läckande tarm men även syns en koppling till symotmen vid schizofreni och autism så troligen är det bra att eliminera mjölkprotein vid dessa neurologiska sjukdomar och symtom.

Hos vissa personer kan mjölkprotein orsaka en allergisk reaktion medan hos andra orsakar fördröjda intoleranser som kan vara svaga eller kraftiga och orsaken till vår individuella intolerans kan vara både ärftlig och ha miljömässiga faktorer där mag-tarmhälsa och grad av läckande tarm verkar vara en kraftig miljöfaktor.

Efter att ha tittat närmare på mjökfett, mjölkproteiner och mjölksocker kan man dra slutsatsen att vi människor är olika känsliga för dom mjölkprodukter vi hittar i butikerna och dom produkter som har minst negativa effekter är dom som har en stor andel mjölkfett som till exempel smör och grädde. Vassle och kasein proteiner är fullvärdiga, vassle har ett högt insulinindex vilket innebär att det frisätter en större mängd insulin jämfört med andra proteiner och kolhydrater vilket är bra för den som tränar då effekten på muskelsyntesen är god men i övrigt är hälsoaspekten tveksam.