Mjölk

Mjölk

Hejsan och välkommen till vår sida som kommer handla om dom olika mejeriprodukter som finns i våra affärer och som många av oss använder dagligen, vi kommer titta lite närmare på vilka olika produkter som finns och hur dom tillverkas och kanske också få svaret på om dom är bra eller dåliga att använda då det idag finns så mycket olika information och undersökningar som pekar åt båda hållen.

Mjölk bra eller dåligt?

Mjölk är varje djurarts näringsdryck direkt efter födseln och dom närmaste åren och är sammansatt för optimal vävnadsmognad, mag-tarmmognad och vävnadstillväxt och ur ett evolutions medicinskt perspektiv bör kanske vi människor undvika mjölkprodukter i vuxen ålder. Effekterna signaleras främst genom mjölkens fullvärdiga protein, sockerarterna och ett antal ämnen som är tillväxtbefrämjande samt för tarmsystemets mognad står den rika floran av sockerarter och goda bakterier.

Mjölk bra eller dåligt?

Mjölk bra eller dåligt?

Det finns studier av ursprungsbefolkningar som påvisar att amningsperioden hos oss människor var 3 till 4 år och i vissa fall uppemot 6 till 7 år och efter det tog annan näring och energi vid. En signal på detta är förmågan att tillverka laktas, detta enzym som bryter ner laktos brukar försvinna när barnen blir äldre vilket kanske innebär att mjölkprodukter ska undvikas helt i vuxen ålder. Mjölk och mjölkprodukter från boskap antas ha varit nödvändiga för överlevnad hos många av varandra oberoende folkslag för ett antal tusen är sen och därför är genen som kodar enzymet laktas ännu aktiv för många vuxna personer. Cirka 70% av människorna på jordklotet har laktosintolerans men majoriteten av dessa finns i Afrika och Asien vilket innebär att för dom flesta i västvärlden finns laktastillvekningen i tarmen kvar i vuxen ålder vilket gör att mjölksocker bryts ned effektivt. Laktosintolerans är därför en utebliven genetisk anpassning för att kunna dricka mjölk.

Detta innebär inte att det är fritt fram att konsumera alla mjölkprodukter bara för att man tål mjölksocker då mjölkprodukter innehåller en massa andra ämnen som kan vara mer eller mindre skadliga för din hälsa och ur ett funktionsmedicinskt synsätt kan man lugnt säga att mjölkprodukter är väldigt individuellt där vissa människor kan tåla några av alla mjölkprodukter som finns.

Vilken funktion har mjölkprodukter?

Om vi tittat lite närmare på detta med start på mjölkfett så ser vi att det länge har funnits en rädsla för fett och att det mättade animaliska fettet i synnerhet ökar risken för hjärta och kärlsjukdomar och därför har man reducerat mängden av mjölkfett i många produkter och dessa allt som oftast marknadsförts som lätta och hälsosamma alternativ men inget kunde vara mer fel. Fettet är den energikälla som är bäst för din hälsa, mjölkfett består till 30% av enkel och fleromättade fettsyror och till 70% av mättat fett och totalt sett finns över 400 olika typer av fettsyror i mjölkfett och fettet i människans bröstmjölk och andra djurarter ser i princip likadan ut. Mjölk från ekologisk produktion har en bättre omega 3/ omega 6 kvot vilket beror på att korna får mer naturbete, ensilage och hö än andra kor som vanligtvis får mer kraftfoder i sin kost. Så den bästa fettsyrasammansättningen får vi från kor som äter gräs då den omvandlar ALA (a-linolensyra) i omega 3 familjen till det nödvändiga EPA och DHA i sin mjölk och kött, människor har en begränsning i denna omvandling då studier visar att omkring 15% av ALA omvandlas till EPA och DHA.