Opastöriserad mjölk

Opastöriserad mjölk

Om mjölkprodukter är bra eller dåligt för oss människor finns det många olika åsikter om då det på ena sidan står enorma intressen från dom kommersiella producenterna som självklart vill att vi ska dricka dessa produkter för att få starka ben, på andra sidan står konsumenter med magproblem och andra åkommor samt fler och fler studier som visar på en ökad hälsorisk med dessa produkter och mitt i emellan står många av oss som inte orkar eller inte har tid att ta in all information för att kunna välja vad som är bra eller dåligt.

Ger mjölk starka ben?

Om du följt med i vår artikelserie så har du kanske förstått att det är skillnad på mjölk och mjölk och i en studie från Harvard under en 12 årsperiod påvisas det att mjölk inte ger starka ben, det är faktiskt tvärtom så att för den som drack mjölk dagligen var risken större för frakturer än för den som drack lite eller inte alls. Denna studie var utförd med pastöriserad mjölk som många andra studier och om det samma gäller för opastöriserad låter jag vara osagt men vi vet att opastöriserad har ett annat näringsinnehåll.

Vad är fördelen med opastöriserad mjölk?

Vad är fördelen med opastöriserad mjölk?

Vad är fördelen med opastöriserad mjölk?

Mjölk som är opastöriserad innehåller 60 enzymer, laktobaciller och omkring 100 andra bakterier i låga nivåer som justerar mjölkens skydd mot kontaminering utifrån och då antalet studier med opastöriserad mjölk är få så är det kanske svårt att säga att opastöriserad mjölk är bättre men det finns några studier som är värda att nämna, en studie påvisar att i jämförelse så minskade antalet förkylningar, öroninfektioner och luftvägsinfektioner med 30% och denna studie slår fast att om det skulle var möjligt att hitta en väg att erbjuda  säkra opastöriserade produkter för oss människor så skulle det ge oss enorma hälsovinster och det finns även ett antal andra studier som säger att den som dricker opastöriserad mjölk löper mindre risk att utveckla allergier.

För att sammanfatta det hela lite grann, även om det finns ganska tydliga tecken på att pastöriserad mjölk har negativa effekter på vår hälsa så är det viktigt att betona att när det gäller dessa produkter så är det väldigt individuellt och mycket beror på personens tolerans för framför allt mjölkprotein. När det gäller opastöriserad mjölk finns det idag 29 länder som säljer det och då det även finns risker med det så tror jag att det är viktigt att säkerställa att hygienen är strikt under produktion, lagring och transport samt att korna har fått beta fritt och inte går på olika kraftfoder och det bästa vore om industrin vore villiga att införa ett bättre system för opastöriserad mjölk med tester, hantering så att den skulle vara säkrare, då i alla fall jag känner en viss tveksamhet till att dricka opastöriserat. Om detta system fanns skulle den kunna säljas även i butiker och inte bara direkt från bönderna och på det sättet skulle vi konsumenter själva kunna välja om vi vill använda pastöriserad eller opastöriserad på ett lättare sätt.