Vad betyder laktosfritt egentligen?

Vad betyder laktosfritt egentligen?

De senaste åren har vi haft en ökande trend av att fler och fler väljer laktosfritt. Många testar och känner sig bättre, men långt ifrån alla vet vad laktosfritt faktiskt innebär. Det kan finnas många anledningar till att man känner sig bättre av att förändra något i sin kost. Vi ska berätta vad som skiljer laktosfritt från vanliga mjölkprodukter.

Laktosintolerant och vad det innebär

Laktos är den kolhydrat som finns i mjölkprodukter från början. Det är den sockerart som är naturlig i mejeriprodukterna. Den finns i allt från grädde, yoghurt och mjölk. För att kunna bryta ned laktos behöver vi ett enzym i kroppen, laktas.

Laktosintolerant och vad det innebär

Laktosintolerant och vad det innebär

Det som blir laktosintolerans är när vi har för lite av enzymet laktas i våra kroppar. Normalt sett bryts laktos ned i tunntarmen med hjälp av laktas. Ett annat ord för laktos är mjölksocker som vi säkert stött på någon gång i livet. Det som händer när vi saknar tillräcklig mängd av laktas är att laktosen inte bryts ned utan fortsätter till tjocktarmen. Här tar bakterierna över som bryter ned laktosen. Av den processen skapas gaser. Efter att gaser bildats händer det ofta att en känsla av uppblåsthet uppstår, man kan få diarré eller magknip. Vad som blir konsekvensen är väldigt olika och kan vara allt från att personen får magknip och smärta till att det knappt märks. Något som är typiskt för de som har problem med laktosintolerans är att de problem som uppstår varierar otroligt mycket från dag till dag. En sak som kan påverka väldigt mycket är hur måltiden är sammansatt. För de som upplever problem gäller det att vara försiktig och lära sig vad den egna kroppen klarar av och inte. Eftersom laktosen behöver brytas ned och det är bristen på enzymet som gör att problemen uppstår går det att lösa vid enstaka tillfällen genom att ta en tablett med enzymet. Det här är bra vid till exempel tillfällen när man är bjuden till någon eller ska äta på restaurang.

Vad är laktos?

För den som har problem är en av de första sakerna att göra att lära sig mer om vad laktos är. En del missar att laktos inte bara finns i komjölk utan även i getmjölk, vanlig bröstmjölk och mjölk från buffel och åsna. För att göra en jämförelse mellan de olika mjölksorterna innehåller vanlig bröstmjölk 7 gram medan den mjölk kor producerar innehåller 5 gram. Laktos är en kolhydrat som består av två sockermolekyler; glukos och galaktos.

Hur tillverkas laktosfritt?

Idag går det att köpa mycket laktosfritt i affärerna. Fler och fler märken börjar ha ett sortiment av laktosfritt vilket har gjort att det idag finns ett stort utbud av produkter. När laktosfritt tillverkas går det ofta igenom två processer. Först silas mjölken och halten av mjölksocker minskar. Allt försvinner inte i den här processen utan det behövs även tillsättas laktasenzym vilket hjälper till att ta bort den resterande mängden laktos. Här gäller det även att se skillnad på låglaktos och laktosfritt när man handlar i butiken. Beroende på hur känslig man är för laktosen kan det vara bra att ha koll på vad det är man köper hem.