Vad vi skulle kunna förbättra för mjölkproduktionen

Vad vi skulle kunna förbättra för mjölkproduktionen

Idag har vi väldigt många kor som bor på våra gårdar runt om i Sverige. Trycket på att producera och leverera mjölk är högt och det finns mycket att förbättra vad gäller livet för korna. På många olika plan.

Kalvarna separeras från kon

För att kunna producera mjölk behöver kon föda en kalv. Idag sker befruktningen genom att kon insemineras och det görs en gång per år. När kalven föds får den stanna med kon olika länge beroende på hur jordbruket på gården ser ut. Oavsett hur länge blir separationen en stress för både kalven och kon. Det naturliga beteendet är självklart att de ska vara tillsammans under en längre period. Varje år är hälften av de kalvar som föds hanar. Det betyder att de inte fyller någon funktion i mjölkproduktionen. De blir istället köttdjur och vid två års ålder slaktas dem. Köttdjuren har de ofta sämre och står sällan på en halmbädd utan har istället ett spaltgolv som inte är försett med strö.

Kalvarna separeras från kon

Kalvarna separeras från kon

Kor står inne 90 % av sitt liv

En tråkig bild av jordbruket med korna är att de står inne en stor del av sitt liv. Det står i lagar och regler att de ska har rätt att gå ute mycket, men genom att det finns andra regler gör det att många står inne större delen av sitt liv. En mjölkproducerande ko har enligt regelboken rätt att gå ut minst 6 timmar per dag. Den normala regeln är att alla kvigor, kor och stutar ska gå ut två till fyra månader under sommaren. Eftersom de flesta kor är mjölkproducerande större delen av sitt liv kommer de inte att få tillgång till att vara ute mer än de sex timmarna per dag. Anledningen till att de är ute kortare tid beror helt enkelt på att de behöver mjölkas. Reglerna för de andra är att de ska vara ute dygnet runt de månaderna. Andra nötdjur som kringgår reglerna om att vistas ute är yngre kalvar och de tjurar som är i karantän, för de djuren blir ofta att de står inne året om. Idag går tyvärr inte diskussionerna mot att de ska bli mer tid ute för djuren. Tvärtom pratas det om att det ska anpassas mer efter bönderna och produktionen. När korna betar mycket minskar mjölkproduktionen vilket leder till minskade intäkter för bönderna.

Korna står ofta uppbundna

Något som fortfarande förekommer i stor utsträckning i Sverige är att korna står uppbundna när de är inomhus. I praktiken innebär det att korna inte kan röra sig naturligt fritt. De kan i princip bara ställa sig upp eller lägga sig ned. Andra behov som att klia sig eller vända sig om kan de inte göra när de står i spilta. Korna får inte tillgång till den sociala kontakt som de behöver och motionen uteblir helt. Idag är ca 30 % av korna som hålls i Sverige uppbundna, men trenden går åt att det mer och mer blir lösdrift inomhus. En trend som är bra för djurens välbefinnande.